الملاحظات

رسالة إدارية

مرحبا بكم في ستار دي في بي StarDVB
نقوم حاليا بعمل صيانة عامة
اسفين للازعاج
سنعود خلال ساعات ان شاء الله
الادارة
 

X vBulletin 4.2.5 Debug Information

 • Page Generation 0.05433 seconds
 • Memory Usage 3,728KB
 • Queries Executed 7 (?)
More Information
Template Usage (21):
 • (1)STANDARD_ERROR
 • (1)ad_footer_end
 • (1)ad_footer_start
 • (1)ad_global_above_footer
 • (1)ad_global_below_navbar
 • (1)ad_global_header1
 • (1)ad_global_header2
 • (1)ad_navbar_below
 • (1)footer
 • (1)forumjump
 • (1)gobutton
 • (1)header
 • (1)headinclude
 • (1)headinclude_bottom
 • (1)navbar
 • (1)navbar_link
 • (1)navbar_noticebit
 • (1)navbar_tabs
 • (4)option
 • (1)spacer_close
 • (1)spacer_open 

Phrase Groups Available (6):
 • global
 • inlinemod
 • postbit
 • posting
 • reputationlevel
 • showthread
Included Files (32):
 • ./vbseo.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_pre.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_url.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_createurl.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_db.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_vb.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_seo.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_misc.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_crr.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_cache.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_hook.php
 • ./vbseo/includes/functions_vbseo_startup.php
 • ./includes/config.php
 • ./showthread.php
 • ./global.php
 • ./includes/class_bootstrap.php
 • ./includes/init.php
 • ./includes/class_core.php
 • ./includes/functions.php
 • ./includes/functions_navigation.php
 • ./includes/class_friendly_url.php
 • ./includes/class_hook.php
 • ./includes/class_bootstrap_framework.php
 • ./vb/vb.php
 • ./vb/phrase.php
 • ./includes/functions_misc.php
 • ./dbtech/thanks/hooks/cache_templates.php
 • ./includes/functions_facebook.php
 • ./includes/functions_notice.php
 • ./mobiquo/smartbanner.php
 • ./mobiquo/smartbanner/head.inc.php 

Hooks Called (44):
 • init_startup
 • friendlyurl_resolve_class
 • init_startup_session_setup_start
 • database_pre_fetch_array
 • database_post_fetch_array
 • init_startup_session_setup_complete
 • global_bootstrap_init_start
 • global_bootstrap_init_complete
 • cache_permissions
 • fetch_threadinfo_query
 • fetch_threadinfo
 • load_show_variables
 • load_forum_show_variables
 • forumjump
 • style_fetch
 • cache_templates
 • cache_templates_process
 • template_register_var
 • template_render_output
 • fetch_template_start
 • fetch_template_complete
 • parse_templates
 • fetch_musername
 • notices_check_start
 • notices_noticebit
 • friendlyurl_clean_fragment
 • friendlyurl_geturl
 • process_templates_complete
 • navbits
 • navbits_complete
 • error_generic
 • build_navigation_data
 • build_navigation_array
 • check_navigation_permission
 • process_navigation_links_start
 • process_navigation_links_complete
 • set_navigation_menu_element
 • build_navigation_menudata
 • build_navigation_listdata
 • build_navigation_list
 • set_navigation_tab_main
 • set_navigation_tab_fallback
 • navigation_tab_complete
 • page_templates